Hyper32

Hyper32

رایگان
Accesses, analyzes and manages enzyme-kinetic data
امتیازدهی کاربر
4.8  (6 رأی)
رأی شما
آخرین نسخه:
1.0 (دیدن همه)
توسعه‌دهنده:
The University of Liverpool
Perform basic and advanced analysis of enzyme-kinetic data by uploading the information to the utility checking such parameters as velocity (v) of enzyme-catalyzed reactions and corresponding hyperbolical. Multiple equations are included for quick processing.
برنامه ای برای تجزیه و تحلیل از آنزیم-جنبشی داده است.
The سرعت (v) از آنزیم کاتالیز واکنشهای است hyperbolically مربوط به بستر غلظت ([S]) از طریق Michaelis-Menten معادله:
v = Vmax برداشت.[S]/(متر [S])
که در آن Vmax و متر در حال جنبشی ثابت از ویژگی های خاص آنزیم و سوبسترا است.
These ثابت برآورد شده در آزمایش های که در آن [S] متنوع است و v اندازه گیری شد.
They معمولا استخراج شده توسط برخی از خطی انتقال اطلاعات مانند Lineweaver-Burk یا Hanes توطئه. These تحولات در حال رضایتبخش به عنوان آنها می تواند در نتیجه مصنوعی توزین از داده ها منجر به برآوردهای نادرست از Vmax و متر.
اطلاعات به روز شده در: