Hyper32

Hyper32

Miễn phí
Accesses, analyzes and manages enzyme-kinetic data
Người dùng đánh giá
4.8  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
The University of Liverpool
Perform basic and advanced analysis of enzyme-kinetic data by uploading the information to the utility checking such parameters as velocity (v) of enzyme-catalyzed reactions and corresponding hyperbolical. Multiple equations are included for quick processing.
Đó là một chương trình phân tích của enzyme-kinetic dữ liệu.
The tốc (v) của enzyme-catalyzed phản ứng là hyperbolically liên quan đến những trạng thái tập trung ([S]) qua Michaelis-Menten phương trình:
v = Vmax.[S]/(Km [S])
ở đâu Vmax và Km đang kinetic constants characteristic của đặc biệt enzyme và trạng thái.
These constants đang tính toán trong thí nghiệm trong đó [S] là nhiều và v đo.
They thường xem xét theo một tuyến đổi dữ liệu như Lineweaver-Burk hay Hanes mưu mẹo. These chuyển dạng là unsatisfactory khi họ có thể ra kết quả nhân tạo weighting dữ liệu để dẫn đến không đúng ước tính của Vmax và Km.
Thông tin được cập nhật vào: